Mapa nasłonecznienia gminy Ochotnica Dolna

Stworzona dla wszystkich mieszkańców gminy, mapa potencjału solarnego pozwala sprawdzić ilość energii słonecznej jaka jest dostarczona dla połaci dachowej jak i również gruntu w okresie jednego roku.
Narzędzie, które chcemy Ci przedstawić daje możliwość samodzielnej weryfikacji przydatności nieruchomości pod względem montażu instalacji PV. Uwzględniamy czynniki wpływające na potencjalne zmniejszenie produktywności instalacji fotowoltaicznej takie jak: kierunek i kąt nachylenia połaci oraz wpływ otoczenia taki jak sąsiadujące budynki, drzewa czy też rzeźba terenu.
Dzięki szybkiej weryfikacji określisz precyzyjnie, która połać Twojego dachu jest optymalna pod względem budowy instalacji fotowaltaicznej. Pozwoli Ci to zwiększyć zyski dzięki montażowi w miejscu o najwyższej dostarczanej energii.

jak korzystać: 

arrow
info
Klikając w mapę poznasz wartość irradiacji w wybranym punkcie
info
Za pomocą suwaka nad legendą możesz ustawić minimalną wyświetlaną wartość
info
Przeźroczystość mapy irradiacji zmienisz suwakiem dla transpernetności
info
Możesz zmieniać mapę podkładową w zależności od tego co aktulanie chcesz zobaczyć
info

  Kliknij by przejść do mapy

opener
Mapa potencjału solarnego 
arrow
 ustawienia

Mapa potencjału solarnego

parametry irradiacji: 

arrow
  info Poniże znajdują się narzędzia , które pomogą Ci w interpretacji mapy. Możesz równiez wybrać czy chcesz wizualizację dla samych połaci dachowych czy też chcesz ją poznać na gruncie.

minimalna wartość: 

info Za pomocą suwaka ustaw minimalną wartość irradiacji jaka będzie pokazana na mapie. Dzięki temu szybko zweryfikujesz, które obszary maja oczekiwany przez Ciebie potencjał słoneczny.
0
300
600
900
1200
kWh/m2/rok

transparentność: 

info Możesz za pomocą suwaka ustawić przeźroczystość warstwy irradiacji. Aby całkowicie wyłączyć irradiacje ustaw wartość 100%.
0%
25%
50%
75%
100%

wybór podkładu: 

arrow
  info Wybierz mapę podkładową jaka będzie widoczna w oknie mapy.
Cieniowanie jest to wartość irradiacji w kolorach szarości.
info

Kliknij na mapę  być poznać wartość irriadiacji w punkcie

info

Kliknij na mapę  w innym punkcie by poznać wartość irriadiacji