Mapa potencjału solarnego  

Dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy, mapa potencjału solarnego, pozwala sprawdzić jaka ilość energii słonecznej jest dostarczana do nieruchomości w okresie całego roku.
Narzędzie daje możliwość samodzielnej weryfikacji przydatności nieruchomości pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych. Mapa uwzględnia czynniki wpływające na potencjalne zmniejszenie produktywności instalacji fotowoltaicznej takie jak: kierunek i kąt nachylenia połaci dachu, rzeźba terenu oraz sąsiadujące budynki i drzewa.
Korzystanie z naszego narzędzia daje możliwość precyzyjnego określenie, która połać dachu jest optymalna pod względem budowy instalacji fotowoltaicznej lub solarnej.

jak korzystać: 

arrow
info
Klikając w mapę poznasz wartość irradiacji w wybranym punkcie oraz kąt nachylenia oraz ekspozycję połaci dachowej
info
Za pomocą suwaka nad legendą możesz ustawić minimalną wyświetlaną wartość
info
Przeźroczystość mapy irradiacji zmienisz suwakiem dla transparentności
info
Możesz zmieniać mapę podkładową w zależności od tego co aktualnie chcesz zobaczyć
info

  Kliknij by przejść do mapy

opener
Mapa potencjału solarnego 
arrow
 ustawienia

Mapa potencjału solarnego

parametry irradiacji: 

arrow
  info Poniżej znajdują się narzędzia, które pomogą Ci w interpretacji mapy. Możesz również wybrać czy wizualizacja wyników ma być przedstawiona dla samych połaci dachowych czy chcesz ją poznać również na gruncie.

minimalna wartość: 

info Za pomocą suwaka możesz ustawić minimalną wartość irradiacji, jaka będzie przedstawiona na mapie. Dzięki temu szybko zweryfikujesz obszary, które mają oczekiwaną przez Ciebie wartość potencjału nasłonecznienia.
0
300
600
900
1200
kWh/m2/rok

transparentność: 

info Możesz za pomocą suwaka ustawić przeźroczystość warstwy irradiacji. Aby całkowicie wyłączyć irradiacje ustaw wartość 100%.
0%
25%
50%
75%
100%

wybór nakładki: 

arrow
  info Wybierz warstwę jaka ma być widoczna na mapie

wybór podkładu: 

arrow
  info Wybierz mapę podkładową jaka będzie widoczna w oknie mapy.
info

Kliknij na mapę  być poznać wartość irriadiacji w punkcie

info

Kliknij na mapę  w innym punkcie by poznać wartość irriadiacji